Kolekcija / Collection 2015/16

1. Bunda od  nerca u kombinaciji sa lisicom

sa logom Bunde43625

 

2. Bunda od nerca u kombinaciji sa srebrnom lisicom

Bunde44408 Bunde44399

 

3. Bunda od nerca

Bunde43661 Bunde43653

 

4. Bunda od nerca

Bunde44268 Bunde44309

 

5. Bunda od polarne lisice

Bunde43928 Bunde43893

 

6. Bunda od polarne lisice u kombinaciji sa nercom

Bunde44015 Bunde44034

 

7. Bunda od rakuna u kombinaciji sa astraganom

Bunde43804 Bunde43790

 

8. Bunda od nerca

Bunde43828 Bunde43840

 

9. Bunda- dabar i polarna lisica

Bunde43733 Bunde43719

 

10. Bunda od nerca

Bunde43689 Bunde43682

 

11. Bunda od astragana u kombinaciji sa nercom

Bunde43738 Bunde43761

 

12. Bunda od lisice u kombinaciji sa nercom

Bunde43995 Bunde43980

 

13. Bunda od lisice

Bunde44058 Bunde44060

 

14. Bunda od lisice u kombinaciji sa nercom

Bunde44145 Bunde44148

 

15. Bunda

Bunde44083 Bunde44080

 

16. Bunda od nerca i astragana

Bunde44170 Bunde44182

 

17. Bunda od nerca

Bunde43863 bunda-vizon

 

18. Bunda od nerca

Bunde43965 Bunde43942

 

19. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

Bunde44161 Bunde44158

 

20. Bunda od nerca

Bunde44205 Bunde44222

 

21. Bunda od nerca

Bunde44332 Bunde44320

 

22. Bunda od nerca

Bunde44428 Bunde44430

 

23. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom

Bunde44374 Bunde44376

 

24. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom

bunda-vizon bunda-vizon

 

25. Bunda od  nerca u kombinaciji sa rakunom

IMG_0259 IMG_0303net

 

26. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

IMG_0316net (2) IMG_0323net

 

27. Bunda od nerca

IMG_0078net IMG_0132net

 

28. Bunda-rakun i nerc

IMG_0669net (1) IMG_0685net

 

29. Bunda od nerca

IMG_0716net IMG_0689net

 

30. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

IMG_0623net IMG_0615net

 

31. Bunda od nerca

IMG_0746net IMG_0724net

 

32. Bunda od nerca

IMG_0845net IMG_0836net

 

33. Bunda

IMG_1104net IMG_1101net

 

34. Bunda od nerca u kombinaciji sa lisicom

IMG_0949net IMG_0945net

 

35. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

IMG_0460net IMG_0455net