Kolekcija / Collection 2015/16

1. Bunda od Β nerca u kombinaciji sa lisicom

sa logom Bunde43625

 

2. Bunda od nerca u kombinaciji sa srebrnom lisicom

Bunde44408 Bunde44399

 

3. Bunda od nerca

Bunde43661Β Bunde43653

 

4. Bunda od nerca

Bunde44268 Bunde44309

 

5. Bunda od polarne lisice

Bunde43928 Bunde43893

 

6. Bunda od polarne lisice u kombinaciji sa nercom

Bunde44015 Bunde44034

 

7. Bunda od rakuna u kombinaciji sa astraganom

Bunde43804 Bunde43790

 

8. Bunda od nerca

Bunde43828 Bunde43840

 

9. Bunda od nerca

Bunde43689 Bunde43682

 

10. Bunda od astragana u kombinaciji sa nercom

Bunde43738 Bunde43761

 

11. Bunda od lisice u kombinaciji sa nercom

Bunde43995Β Bunde43980

 

12. Bunda od lisice

Bunde44058Β Bunde44060

 

13. Bunda od lisice u kombinaciji sa nercom

Bunde44145Β Bunde44148

 

14. Bunda

Bunde44083 Bunde44080

 

15. Bunda od nerca i astragana

Bunde44170 Bunde44182

 

16. Bunda od nerca

Bunde43863Β bunda-vizon

 

17. Bunda od nerca

Bunde43965Β Bunde43942

 

18. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

Bunde44161 Bunde44158

 

19. Bunda od nerca

Bunde44205 Bunde44222

 

20. Bunda od nerca

Bunde44332 Bunde44320

 

21. Bunda od nerca

Bunde44428 Bunde44430

 

22. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom

Bunde44374 Bunde44376

 

23. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom

bunda-vizonΒ bunda-vizon

 

24. Bunda od Β nercaΒ u kombinaciji sa rakunom

IMG_0259Β IMG_0303net

 

25. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

IMG_0316net (2)Β IMG_0323net

 

26. Bunda od nerca

IMG_0078netΒ IMG_0132net

 

27. Bunda-rakun i nerc

IMG_0669net (1)Β IMG_0685net

 

28. Bunda od nerca

IMG_0716netΒ IMG_0689net

 

29. Bunda od nercaΒ u kombinaciji sa rakunom

IMG_0623netΒ IMG_0615net

 

30. Bunda od nerca

IMG_0746netΒ IMG_0724net

 

31. Bunda od nerca

IMG_0845netΒ IMG_0836net

 

32. Bunda

IMG_1104netΒ IMG_1101net

 

33. BundaΒ od nerca u kombinaciji sa lisicom

IMG_0949netΒ IMG_0945net

 

34. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom

IMG_0460netΒ IMG_0455net