Kolekcija 2018/19

  1. Bunda od nerca

bunda-vizon bunda-nerc

2. Bunda od nerca

 bunde-beograd

3. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom na kapuljači

bunde-pravo-krzno bunda-vizon

4. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom

bunde-beograd bunde-beograd

5. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom

bunde-beograd bunda-nerc-lisica

6. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom na kapuljači

bunde-beograd bunde-beograd

7. Bunda od nerca

bunde-beograd bunda-vizon

8. Bunda od nerca

bunda-vizon bunde-beograd

9. Bunda od činčile

bunde-beograd bunde-beograd

10. Bunda od činčile

bunde-cincila-beograd bunde-beograd

11. Prsluk od zelene činčile i crnog nerca

prsluk-cincila-krzno

12. Bunda od činčile

bunde-činčila bunde-beograd

13. Bunda od činčile

bunde-činčila bunde-beograd

14. Bunda od činčile

bunda-cincila bunda-cincila

15. Bunda od činčile

bunda-cincila bunda-činčila

16. Bunda od činčile

bunda-cincila bunde-činčila

17. Bunda od nerca u kombinaciji sa činčilom

bunda-vizon-činčila bunde-beograd

18. Bunda od nerca u kombinaciji sa činčilom

bunda-vizon-činčila bunda-vizon-cincila

19. Bunda od nerca u kombinaciji sa činčilom

bunda-vizon bunda-vizon

20. Bunda od astragana u kombinaciji sa polarnom lisicom

bunde-beograd bunde-beograd

21. Bunda od astragana u kombinaciji sa nercom

bunda-astragan-nerc bunde-beograd

22. Bunda od astragana u kombinaciji sa polarnom lisicom

bunde-beograd bunde-beograd

23. Bunda od astragana u kombinaciji sa nercom

bunda-astragan-nerc bunde-beograd

24. Bunda od astragana u kombinaciji sa nercom

bunde-beograd bunde-beograd

25. Bunda od astragana i rakuna

bunde-beograd bunde-beograd

26. Bomber jakna od astragana

bomber-jakna-krzno bomber-jakna-krzno

27. Bunda od astragana u kombinaciji sa nercom

bunde-beograd bunde-beograd

28. Bunda od nerca sa detaljima od astragana

bunde-vizon-beograd bunda-vizon

29. Bunda od nerca

bunda-vizonbunda-vizon

30. Bunda od nerca u kombinaciji sa cobelom

bunda-vizon-cobel bunda-vizon-samurovina

31. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom na kapuljači

bunde-beograd bunda-vizon

32. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom na kragni

bunda-vizon bunda-vizon

33. Bunda od nerca u kombinaciji sa rakunom na kapuljači

bunda-vizon bunda-vizon

34. Bunda od nerca

bunda-vizon bunda-vizon

35. Bunda od nerca

bunda-vizon bunda-vizon

36. Bunda od nerca

bunda-vizon bunda-vizon

37. Bunda od nerca u kombinaciji sa čipkom

bunde-prirodno-krzno bunde-pravo-krzno

38. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom na kapuljači

bunda-prirodno-krzno bunda-vizon

39. Bunda od nerca u kombinaciji sa polarnom lisicom na kragni

bunda-nerc-beograd bunda-vizon

40. Bomber jakna od astragana ukrašena biserima

bomber-jakna-krzno bomber-jakna-krzno

41. Bunda od astragana

bunde-beograd bunde-beograd

42. Bunda od nerca u kombinaciji sa srebrnom lisicom na kapuljači

bunda-vizon-srebrna-lisica bunda-vizon

43. Bunda od nerca u kombinaciji sa srebrnom lisicom

bunda-vizon-lisica bunda-vizon

44. Bunda od nerca u kombinaciji sa cobelom na kapuljači

bunda-vizon-cobel bunda-vizon-cibelin

45. Bunda od nerca

bunda-vizon bunda-vizon

46. Kaput od kašmira oplemenjen najfinijim krznom cobela

kaput-kasmir-krzno kaput-kasmir-samur

47. Prsluk od nerca

prluk-prirodno-krzno prsluk-vizon

48. Ogrtač od nerca

stola-krzno-nerc ogrtac-vizon

49. Kaput od kašmira oplemenjen najfinijim krznom polarne lisice

kaput-kasmir-krzno kaput-kasmir

50. Mantil od šantung svile oplemenjen najfinijim krznom polarne lisice

mantil-svila-lisica mantil-svila-krzno